دانلود در آیلتس ترکیه

دانلود جزوات و کتاب ها در آیلتس ترکیه

فرهنگ Longman Language Activator تنها فرهنگی است که می تواند به شما کمک کند همانند یک انگلیسی زبان صحبت کنید. این فرهنگ با استفاده از لغات ساده به عنوان سکوی پرتاپ شما را به طیف گسترده ای لغات آشنا می سازد که می تواند در نوشتن و صحبت کردن از آنها استفاده کنید. توضیحات و مثال های این فرهنگ به دقت انتخاب شده اند تا بتوانید با اعتماد به نفس و به درستی از این لغات استفاده کنید.Longman activator in turkey ielts

Using definitions from the 2000 word Longman Defining Vocabulary, this activator offers many example sentences showing how words are used, taking many of them from authentic texts and conversations.

It aims not to be confusing by offering key words that students should already know, and presents them with a choice of words and phrases on menus, similar to those on a computer screen.

The dictionary also explains the use of various grammatical patterns and how to use them in context. For example run for the bus/train, run away/off, under the key word “run”, and various examples show the many ways that words can be used.

Click-Here Turkey IELTS