IELTS Writing

دو نوع رایتینگ در آیلتس آکادمیک وجود دارد: رایتینگ Task 1  – رایتینگ Task 2

• در رایتینگ Task 1 باید اطلاعات ارائه شده در یک نمودار را در حداقل ۱۵۰ کلمه گزارش کنید. و در Task 2 هم باید در مورد یک موضوعی که به شما داده شده حداقل ۲۵۰ کلمه بنویسید.

در ادامه ابتدا رایتینگ Task 1 را معرفی می کنیم و سپس به سراغ رایتینگ Task 2 می رویم و در مورد انواع سوال هایی که ممکن است با آنها رو برو شوید توضیح می دهیم.

رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک
در Task 1 رایتینگ آیلتس آکادمیک، شما باید داده هایی را که یک یا چند منبع اطلاعاتی (مثل نمودار، عکس و جدول) نشان می دهند را در حداقل ۱۵۰ کلمه خلاصه کنید.

این منابع اطلاعاتی انواع مختلفی خواهند داشت که در مجموع می توان منابع اطلاعاتی یا همان نمودار هایی که ممکن است در رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک ببینید را می توان به ۶ دسته کلی تقسیم کرد:

 نمودار خطی Line Graph
 نمودار دایره ای Pie Chart
نمودار میله ای  Bar Chart
 جدول  Table
فرایند   Process
مقایسه  Comparison

1. نمودار خطی یا Line Graph

نمودار خطی، همانطور که از اسمش مشخص است، نموداری است که در آن یک یا چند خط روند ، تغییرات یک یا چند متغیر را نشان می دهند. در نمودار های خطی Task 1 در رایتینگ آیلتس آکادمیک محور افقی نشان دهنده زمان و محور عمودی نشان دهنده مقدار،کمیت خواهد بود.

2. نمودار دایره ای Pie Chart
در این نوع نمودار اطلاعات با استفاده از یک دایره که به بخش های مختلف تقسیم شده نشان داده می شوند. هرچه بخش مورد نظر یک آیتم بزرگتر باشد، مقدار آن نسبت به سایرین بیشتر خواهد بود. هر یک از این بخش ها ممکن است با یک عدد یا یک درصد مشخص شوند.

3. نمودار میله ای Bar Chart
نمودار میله ای هم یکی دیگر از نمودار های Task 1 در رایتینگ آیلتس آکادمیک است. اطلاعات این نمودار با استفاده از چند میله نمایش داده می شوند. محور افقی در نمودار یا محور عمودی

4.  جدول Table
گاهی هم اطلاعات داده شده در Task 1 رایتینگ آکادمیک به صورت جدول ارائه می شوند. در این جدول ها باید حواستان را جمع کنید. چون یک سطر یا یک ستون از هر جدول ممکن است متغیر های متفاوتی را نشان بدهد..

5. فرایند Process
در چهار نوع قبلی منابع اطلاعاتی Task 1 رایتینگ آکادمیک، تعدادی عدد و روند افزایشی و کاهشی به شما داده می شوند. اگر منبع اطلاعاتی شما از نوع فرایند یا process باشد، دیگر تقریباً چندان خبری از اعداد و ارقام نیست (به تقریباً دقت کنید). سوال های فرایند را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد:

• دسته اول فرایند های یک طرفه هستند، یعنی فرایند های که از یک نقطه شروع می شوند و در یک نقطه دیگر به پایان می رسند.

• اما دسته دوم از سوال های فرایند سوال هایی هستند که یک چرخه را نشان می دهند. به عنوان مثال چرخه زندگی یک قورباغه. ابتدا قورباغه بالغ تخم گذاری می کند و بعد از طی ۹ مرحله، این تخم ها به یک قورباغه بالغ تبدیل می شوند و همین مراحل دوباره تکرار می شود.

6. مقایسه Comparison

ششمین و آخرین نوع سوال در رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک مقایسه یا Comparison است. در این نوع سوال ها اغلب مواقع شما باید دو تصویر را با هم مقایسه کنید و تغییرات به وجود آمده را گزارش کنید. مثلا ممکن است سوال، تصویر یک جزیره را در دو سال ۱۹۵۰ و ۲۰۰۰ به شما بدهد و از شما بخواهد تغییرات بوجود آمده از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ را گزارش کنید. یا مثلاً تغییرات بوجود آمده در دکوراسیون یک خانه.

این ها شش نوع سوالی هستند که ممکن است در آزمون آیلتس با آنها بر خورد کنید. البته دقت کنید که هر سوال Task 1 در رایتینگ آیلتس آکادمیک ممکن است ترکیبی از دو یا چند تا از این نمودار ها را در خود داشته باشد. پس، علاوه بر اینکه باید خودتان را برای تشریح اطلاعات موجود در هر کدام از این نمودار ها آماده کنید، باید همچنین بتوانید به خوبی اطلاعات موجود در چند نمودار را با هم ترکیب کنید.

رایتینگ Task 2 آیلتس آکادمیک

رایتینگ Task 2 آیلتس آکادمیک یک انشاء است. شما باید در مورد یک موضوع داده شده نظر بدهید یا دو طرف یک موضوع را تحلیل کنید و دلایل موافق ها و مخالف ها را بررسی کنید. البته محدودیت این رایتینگ ۲۵۰ کلمه است و نوشته شما باید بیشتر از ۲۵۰ کلمه باشد.

در رایتینگ Task 2 هم تعداد محدودی از انواع سوال ها وجود دارد. که باید حتما قبل از شرکت در آزمون IELTS با آنها آشنا باشید. سوال های Task 2 را می توان در یکی از سه دسته زیر طبقه بندی کرد:

سوال های Argument
سوال های Discussion
سوال های Double-question

در ذیل ویژگیهای هر کدام از این سوال ها که بایستی در نوشتن رایتینگ باید به آنها توجه کنید بیشتر بررسی میشود.

۱- سوال های Argument

در این سوال ها شما باید در مورد یک موضوع نظر بدهید یا با آن موافقت یا مخالفت کنید. اکثر سوال های Argument در خود عبارت Agree یا Disagree را دارند. به عنوان مثال به این سوال تست ۴ کتاب IELTS Cambridge 11 دقت کنید:

Governments should spend money on railways rather than roads.
To what extent do you agree or disagree with this statement?

البته همانطور که گفته شد این تنها حالت سوال های Argument نیست و هر رایتینگی که فقط با یک سوال از شما بخواهد در مورد چیزی نظر بدهید، نوعی از Argument محسوب می شود. یکی از بهترین نمونه ها رایتینگ Task 2 تست ۲ از همان کتاب ۱۱ کمبریج است. ببینید:

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.
To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

۲- سوال های Discussion

نوع دوم سوال های Task 2 در رایتینگ آیلتس آکادمیک، Discussion است. در سوال های Discussion شما باید دو طرف موافق و مخالف یک موضوع را بررسی کنید و دلایل هر کدام را با ذکر مثال هایی تحلیل کنید. در همه این نوع سوال ها شما با کلمه Discuss روبرو خواهید شد.

پس، اگر سوالی Discuss داشت آن را از نوع Discussion در نظر می گیریم نکته ای که در مورد سوال های Discussion نباید فراموش کنید این است که همه سوال های Discussion در رایتینگ آیلتس آکادمیک در انتهای خود از شما خواهند خواست که نظر خودتان را هم مطرح کنید.

بنابراین، شما باید علاوه بر این که دو طرف ماجرا را تحلیل می کنید، در رایتینگ خودتان حتما به عقیده خودتان هم اشاره بکنید. باز هم به کتاب آیلتس کمبریج ۱۱ برویم. سوال Task 2 تست ۳ این کتاب به این شکل است:

Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel to or work in a foreign country. Others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language.
Discuss both these views and give your own opinion.

همانطور که می بینید در سوال بالا هم کلمه discuss آمده و هم از شما خواسته شده تا نظر خودتان را هم مطرح کنید. البته وقتی شما دو طرف یک موضوع را تحلیل می کنید، برای بیان نظر خودتان کافی است بگویید مثلاً من با فلان طرف موافقم، چون دلایل موافقت شما قبلاً در تحلیل این دو سمت تشریح شده است.

یکی از انواع سوال هایی که در حوزه Discussion طبقه بندی می شوند، سوال هایی هستند که از شما می خواهند مزایا و معایب یک موضوع را بررسی کنید. به عنوان مثال، به سوال Task 2 از تست ۴ کتاب ۱۰کمبریج دقت کنید.

Many museums charge for admission while others are free.
Do you think the advantages of charging people for admission to museums outweigh the disadvantages?

۳- سوال های Double question

سومین دسته بندی سوال های Task 2 در رایتینگ آیلتس آکادمیک مخصوص رایتینگ هایی است که از شما دو سوال مجزا می پرسند. یکی از بهترین نمونه های سوال double question را می توانید در تست ۲ کتاب ۸ آیلتس کمبریج پیدا کنید. این سوال به این شکل است:

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.
In what ways has technology affected the types of relationships people make?
Has this become a positive or negative development?

همانطور که می بینید در این رایتینگ شما باید به دو سوال مختلف پاسخ بدهید. دقت کنید حتی اگر یکی از این سوال ها agree/disagree هم داشته باشد، باز باید رایتینگ را به شکل double-question بنویسید. به عنوان مثال، سوال Task 2 تست ۳ کتاب ۸ آیلتس کمبریج با اینکه در خودش

agree or disagree هم دارد از نوع double question محسوب می شود:

Increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems.
To what extent do you agree or disagree with the above statement?
What other measures do you think might be effective?

یک نوع بسیار رایج از سوال های double question سوال هایی هستند که در مورد یک مشکل و راه حل های آن حرف می زنند. به عنوان مثال به آن سوال Task 2 از تست ۴ کتاب ۴ آیلتس کمبریج دقت کنید:

In many countries schools have severe problems with student behavior.
What do you think are the causes of this?
What solutions can you suggest?

رایتینگ آیلتس جنرال
نامه نگاری

در آزمون جنرال task 1 نگارش یک نامه 150 کلمه ای است که باید در 20 دقیقه (حتی کمتر) نوشته شود.

در نوشتن نامه لحن نامه بسیار مهم است:

1- رسمی (formal)
کسی که تا حالا ندیده اید.

2- نیمه رسمی :(semi-formal)
کسی که میشناسید اما دوست و اعضای خانواده نیست.

3- غیر رسمی (دوستانه) :(informal)
دوست نزدیک و اعضای خانواده

اجزای نامه عبارتند از:

1- سلام (Greeting) انتخاب greeting  مناسب به لحن نامه بستگی دارد.

Dear Mary, Dear Mr Smith, Dear Sir or Madam

برای نوشتن سلام مناسب همیشه مخاطب را در نظر داشته باشید. اگر برای دوست صمیمیتان نامه مینویسید عنوان Dear Mr Smith زیادی رسمی است. همان Dear Jack کافی است.

2- شروع نامه (Opening of letter): در این قسمت هدف از نوشتن نامه گفته می شود.(برای آشنایی با هدف نوشتن نامه به پایین صفحه قسمت انواع نامه مراجعه کنید.)

Formal letter

I am writing this letter with regards to…

I am writing to inquire about…

Informal letter

I hope you are enjoying your new home. Anyway, the reason I’m writing to you is because I have some good news to share with you….

برای نوشتن opening لحن نامه را در نظر داشته باشید.

متن نامه (تنه اصلی) یا (body) پوشش دادن نکات مورد نظر در سوال و توضیح آنچه لازم است.

معمولا برای هر قسمت سوال یک پاراگراف اختصاص میدهیم.

3- پایان نامه (Closing of the letter) : بیان عباراتی که نشان میدهد رایتینگ شما به پایان رسیده است. بدون پایان، نامه شما نیمه کاره رها میشود:

عباراتی مثل:

– I appreciate your time and attention to this matter.
– Hope to see you soon.

برای نوشتن closing لحن نامه را در نظر داشته باشید.

خداحافظی (Farewell)
Yours sincerely,
Best regards,

برای نامه های رسمی که نام مخاطب را نمیدانیم:

 

Yours faithfully
Faithfully yours

وقتی نام مخاطب را در قسمت greeting آورده ایم و مخاطب را با اسم میشناسیم:

Yours sincerely
Sincerely yours

اگر کسی است که خوب همدیگر را میشناسیم:

Best regards

امضا (نام و نام خانوادگی) (your name)

در نامه رسمی نام کامل باید نوشته شود:

Mark Jennings

اما در نامه های غیر رسمی میشود فقط اسم هم کافی است:

Mark

انواع نامه:

هدف از نوشتن نامه میتواند هر یک از موارد زیر باشد (تشخیص هدف نوشتن نامه بسیار مهم است):

درخواست اطلاعات (ask for information)

You and your family are planning to spend a weekend at a seaside hotel.

Task: Write a letter to the hotel making the arrangements. Let them know when you will be arriving and leaving, what type of rooms you would like, and ask them how much the weekend will cost. Also enquire about activities and places of interest near the hotel.

– دادن اطلاعات (respond to a request for information)

 

An English-speaking friend has written to you to say that he/she is planning to visit your country.

Write a letter to your friend. In your letter

give advice about where he/she should go
explain what the best time of year to come is

invite him/her to stay with you for a few days

– شکایت کردن (to make a complain)

You have recently ordered an item through the Internet, but are not happy with the purchase. Write to the company. In your letter:

Describe what you purchased,
Explain why you are not happy with the purchase,
Tell them what you would like them to do about the situation

– عذزخواهی یا تشکر کردن از کسی (to make an apology or thank someone)

A friend who lives in another country has invited to you come and stay with him/her on your next holiday. You are too busy to accept the invitation.

Write a letter to your friend. In your letter

Thank him/her for the invitation
Explain why you cannot come
Give him/her your other news

همیشه به یاد داشته باشید که در آغاز هر خط و یا پس از نقطه باید جمله را با حروف بزرگ شروع کنیم.

همیشه اول task 2 را بنویسید بعد task 1 چون بیشتر وقت میگیرد.

چه طور نامه بنویسیم؟

1- سوال را به دقت بخوانید ببینید لحن نامه چگونه باید باشد؟ به چه کسی میخواهید بنویسید؟ هدف از نوشتن نامه چیست؟ آیا شکایت است یا درخواست اطلاعات؟

2- زیر کلمات کلیدی خط بکشید تا بتوانید آنها را در نامه پوشش دهید و درک درستی از قسمتهایی که باید در نامه بگنجانید پیدا کنید. همچنین این کار به شما کمک میکند تا بتوانید کلمات خط کشیده شده را paraphrase کنید.

3- ایده های خود را brainstorm کنید. شما همیشه باید به سه نکته مطرح شده در سوال پاسخ دهید. در بعضی موارد باید از خودتان اطلاعات جدید اختراع کنید (اطلاعات من در آوردی!!) مثلا نوشتن نامه شکایت به فروشگاه برای خرید وسیله ای که به درستی کار نمیکند. حالا اینکه این وسیله چیست، چه مشکلی دارد و انتظار شما از فروشگاه چیست را تماما باید از خودتان در آورید، پس باید قبل از نوشتن راجع به تمام اینها فکر کرده و ایده خوبی در ذهن داشته باشید تا موقع نوشتن سریع عمل کنید و وقت خود را تلف نکنید.

4- نامه را بنویسید.

5- آنرا مجدد خوانده و تصحیح کنید.

همیشه با مداد بنویسید تا بتوانید آنرا پاک کرده و اصلاح کنید.

از زیاد پاک کردن پرهیز کنید هم وقت زیادی میگیرد هم شما را دچار وسواس فکری میکند. یعنی فکر میکنید هر چیزی که نوشته اید خوب نیست و فقط در فکر پاک کردن و نوشتن مجدد آن هستید.

قبل از آزمون برنامه ریزی زمانی را تمرین کنید. در عرض یکساعت باید بتوانید هر دو task را تمام کنید. 3 هفته مانده به آزمون در مدت زمان واقعی آزمون تمرین کنید. جلسه امتحان نباید اولین باری باشد که شما در یکساعت هر دو task را مینویسید.

قبل از آزمون بسیار تمرین کنید. رایتینگ های متفاوت با موضوعات متفاوت بنویسید. زیاد بنویسید هر روز تمرین کنید تا به تدریج پیشرفت خودتان را شاهد باشید.