TOEFL Grammar & Vocabulary

با اینکه دیگر گرامر بصورت مستقیم در تافل مورد بررسی قرار نمی گیرد اما بایستی بتوانید به راحتی گرامر را مورد استفاده قرار بدهید زیرا این توانایی شما بصورت غیر مستقیم در مهارت های Speaking و Writing مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

هر سوالی در آزمون دامنه Vocabulary شما را مورد بررسی قرار خواهد داد و این پاسخ ها مشخص خواهند کرد که آیا شما قادر خواهید بود نمره قابل قبول برای شرکت در دانشگاه مورد علاقه خود را اخذ خواهید یا نه.

اما شاید بپرسید که گرامر و دامنه واژگان ما چگونه در 4 مهارت اصلی تاثیر می گذارندو در ذیل به توضیح آنها می پردازیم:

Reading comprehension: در این بخش از آزمون مهارت درک مطلب داوطلبان از طریق خواندن متون ساده و نسبتا سخت مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

زیرا افراد پس از قبولی متون کتاب های پیشرفته را که در دانشگاه می خوانند را متوجه شوند، شما باید بتوانید دامنه گسترده ای از ساختار و کلمات را متوجه بشوید تا بتوانید در این بخش نتیجه قابل قبولی را اتخاذ کنید.

Listening: در بخش شنیداری آزمون بایستی مطالب گفته شده توسط یک فرد انگلیسی زبان را به خوبی متوجه شوید زیرا در غیر اینصورت فایل صوتی آرام تر یا به عقب بازگردانده نخواهد شد لذا سعی کنید تا متن را به خوبی متوجه شوید تا نمره شما کاهش نیابد.

Writing: این بخش از آزمون مهارت شما در نوشتن متن در رابطه با یک موضوع مشخص را بررسی می کند و برای کسب نمره بالا بایستی از کلمات مناسب و گرامر متنوع بهره بگیرید زیرا در صورت استفاده از لغت و ساختار ساده نمره شما به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
از سویی دیگر دانستن و بکارگیری word formation امری ضروری برای کسب نمره بالا می باشد زیرا به نسبت قرارگیری کلمات در جمله شکل کاربردی آنها نیز عوض خواهد شد، علاوه بر این استفاده از ساختار های زبانی گوناگون امری حیاتی برای داوطلبان می باشد.

Speaking: با وجود اینکه بخش اسپیکینگ تافل متشکل از 6 سوال با نوع و طرز بیان کاملا روتین و قابل پیش بینی می باشد، کسب نمره بالا در این مهارت مستلزم بکارگیری ساختار زبانی و کلمات تاثیر گذار و همچنین متد پاسخگویی موثر می باشد.