کلاسهای تافل در ترکیه استانبول

TOEFL Reading

اولین بخشی که در آزمون تافل iBT خواهید داشت بخش ریدینگ (Reading) است و به همین علت نتیجه و عملکرد شما در ریدینگ تافل می تواند روی سه بخش دیگر آزمون تاثیر گذار باشد. این بخش می تواند بین ۶۰ تا ۸۰ دقیقه طول بکشد و در آن سه یا چهار متن آکادمیک و ۳۶ تا ۵۴ سوال خواهید داشت. هرکدام از این متن ها حدودا 600 تا 800 کلمه است.

موضوع ریدینگ های تافل معمولاً از حوزه ها ی مثل تاریخ، انسان شناسی، جامعه شناسی، جغرافیا، زمین شناسی، ستاره شناسی، زیست شناسی و غیره میباشد، انتخاب می شود. هر چند اگر اطلاعاتی در مورد این موضوع ها نداشته باشید هم می توانید به همه سوال ها پاسخ بدهید، داشتن کمی دانش قبلی و پیشینه زبانی قطعا می تواند خواندن متن های ریدینگ تافل را بسیار آسان تر کند.

در بخش Reading ده نوع سوال مختلف وجود دارد و شما باید مطمئن شوید قبل از شرکت در آزمون با این ۱۰ نوع سوال و تکنیک های پاسخگویی آنها آشنایی کامل داشته باشید.

1. سوال لغت Vocabulary
2. سوال جزئیات Detail
3. سوال جزئیات منفی Negative Detail
4. سوال استنتاج Inference
5. سوال ارجاع Reference
6. سوال جاگذاری متن Insert text
7. سوال ساده سازی Sentence Simplification
8. سوال هدف Purpose
9. سوال خلاصه متن Summary
10. سوال تکمیل جدول Fill in the Table

۱- سوال لغت (Vocabulary)

در این سوال که دقیقاً دامنه لغت شما را می سنجد، شما باید از بین چهار گزینه داده شده، یکی را که از نظر معنی به کلمه یا عبارت هایلایت شده در متن نزدیک تر است را انتخاب کنید. شکل این سوال ها معمولاً اینطور خواهد بود:

The word X in the passage is closest in meaning to …
In stating X, the author means that …

در آزمون تافل معمولاً بطور متوسط ۹ سوال Vocabulary خواهید داشت. پس، دامنه لغت نقش مستقیم و بسیار مهمی در نمره نهایی ریدینگ تافل شما دارد.

۲- سوال جزئیات (Detail)
در سوال های Detail شما باید یکی از گزینه هایی که با اطلاعات موجود در متن همخوانی دارد را انتخاب کنید. دقت کنید، در سوال های Detail شما تقریباً هرگز نیازی به استدلال اطلاعات داده شده در متن نخواهید داشت و اغلب هر چیزی که در متن وجود دارد برای پیدا کردن پاسخ صحیح کفایت می کند. پس، در سوال های Detail شما باید بتوانید انگشت خودتان را دقیقا روی خطی از متن که پاسخ سوال در آنجاست قرار بدهید.
این سوال ها اغلب در یکی از حالت های زیر مطرح می شوند:

According to the paragraph, which of the following is true of X?
The author’s description of X mentions which of the following?
According to the paragraph, X occurred because …
According to the paragraph, X did Y because …
According to the paragraph, why did X do Y?
The author’s description of X mentions which of the following?

درست مثل سوال های Vocabulary، سوال های Detail از مهمترین انواع سوال های ریدینگ تافل هستند و برای گرفتن نمره بالا در بخش Reading آزمون تافل باید حتماً در پاسخ دادن به این سوال ها مهارت پیدا کنید.

۳- سوال جزئیات منفی (Negative Detail)
سوال Negative Detail دقیقاً مثل سوال های Detail است با این تفاوت که در سوال های Negative Detail شما باید گزینه ای را پیدا کنید که بر اساس متن غلط است. یعنی در سوال های Negative Detail سه تا از گزینه ها با متن همخوانی دارند و یکی از گزینه ها اطلاعاتی می دهد که یا بر خلاف چیزی است که متن می گوید یا بر اساس متن نمی توان آن را تایید کرد. سوال های Negative Detail معمولاً اینطور بیان می شوند:

According to the passage, which of the following is NOT true of X?
The author’s description of X mentions all of the following EXCEPT:

دقت کنید که سوال های Negative Detail در خودشان کلماتی مثل EXCEPT (به معنی بجز) و NOT دارند.

۴- سوال استنتاج (Inference)
چهارمین نوع سوال، سوال های Inference هستند. Inference یعنی استنباط از اسمش مشخص است که سوال های Inference به چیزی فراتر از درک مطلب عمومی نیاز دارند. در سوال های Inference شما باید بر اساس چیزی که از متن فهمیده اید گزینه ای را انتخاب کنید که قابل استنباط است. یعنی بر اساس اطلاعات داده شده در متن می توان آن گزینه را استنباط کرد.
شکل کلی سوال های Inference به این صورت است:

The author of the passage implies that X …
The author of the passage suggests that X …
Which of the following can be inferred from paragraph 1 about X?

سوال های Inference اغلب یکی از کلمات infer، imply و suggest را در خود دارند. پس هر وقت یکی از این سه کلمه را دیدید، باید خودتان را برای تحلیل عمیق تر متن و استنباط و استنتاج آماده کنید.

۵- سوال ارجاع (Reference)
سوال Reference برای دانشجوهای ایرانی خیلی آشناست. در این نوع سوال، یک ضمیر یا عبارت در متن هایلایت می شود و شما باید از بین چهار گزینه داده شده آن گزینه ای را انتخاب کنید که این ضمیر یا عبارت به آن اشاره می کند. شکل کلی این سوال ها اینطور است:

The word X in the passage refers to …

در سوال های Reference اغلب کلمه refer بکار می رود. سوال های Reference از سوال های ساده ریدینگ تافل محسوب می شوند، اما آنها را دست کم نگیرید. گاهی اوقات این سوال ها می توانند به شدت گول زننده باشند.

۶- سوال جاگذاری متن (Insert text)
در سوال Insert text به شما جمله ای داده می شود و شما باید آن جمله را در یکی از چهار نقطه مشخص شده در سوال قرار دهید. این چهار نقطه با چهار مربع سیاه کوچک (■) مشخص شده اند و شما باید روی هر مربعی که فکر می کنید بهترین جا برای گذاشتن آن جمله است، کلیک کنید و جمله داده شده خودش در آن جا قرار می گیرد. سوال Insert text چنین شکلی دارد:

Look at the four squares [■] that indicate where the following sentence could be added to the passage.

سپس جمله ای پررنگ شده (Bold) خواهید دید و بعد از آن هم ادامه سوال به این شکل:

Where would the sentence best fit?

برای دادن پاسخ صحیح به سوال های Insert text باید بتوانید علاوه بر درک درست متن از نظر منطقی و هم از نظر گرامری، جمله داده شده را باتوجه به ارتباط منطقی بافت متن قرار دهید.

۷- سوال ساده سازی (Sentence Simplification)
در این نوع سوال، قسمتی از متن هایلایت می شود، سپس به شما چهار گزینه داده می شود و شما باید گزینه ای را انتخاب کنید که به بهترین نحو ممکن مهمترین اطلاعات موجود در جمله هایلایت شده را خلاصه می کند. دقت کنید که در سوال Sentence Simplification ممکن است بیش از یک گزینه به درستی خلاصه ای از قسمت هایلایت شده را داشته باشد، اما شما باید گزینه ای را انتخاب کنید که کامل تر است.

Which of the following best expresses the essential information in the highlighted sentence? Incorrect answer choices change the meaning in important ways or leave out essential information.

۸- سوال هدف (Purpose)
همانطور که از اسمش مشخص است، در سوال Purpose شما باید هدف نویسنده از آوردن یک عبارت، یک جمله، یک مثال یا حتی یک یا چند پاراگراف را پیدا کنید. در این سوال ها، درست مثل سوال های Inference، اطلاعات مد نظر سوال دقیقاً در متن نیست و شما باید بعد از خواندن متن و تحلیل آن، گزینه درست را پیدا کنید.
یک سوال Purpose معمولاً چنین شکلی خواهد داشت:

The author discusses X in paragraph 2 in order to …
Why does the author mention X?
The author uses X as an example of …

۹- سوال خلاصه متن (Summary)
در سوال های Summary شما باید یک Summary یا خلاصه برای متن بسازید. به شما جمله اول این خلاصه داده می شود و شما باید از بین شش گزینه داده شده سه تا را انتخاب کنید تا به همراه جمله داده شده یک Summary خوب برای متن باشند. ترتیب انتخاب گزینه ها اهمیتی ندارد.
سوال های Summary از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند چون بر خلاف سوال هایی که تا اینجا با هم بررسی کردیم و همگی یک نمره داشتند، سوال Summary دو نمره دارد. اگر هر سه گزینه را درست انتخاب کنید دو نمره می گیرید. اگر دو تا از سه گزینه را درست انتخاب کنید یک نمره می گیرید و اگر کمتر از دو گزینه از سه گزینه شما درست باشد هیچ نمره ای نخواهید گرفت.

۱۰- سوال تکمیل جدول (Fill in the Table)
آخرین نوع سوال در ریدینگ تافل به نوعی طبقه بندی اطلاعات است. در سوال های Table به شما جدولی داده می شود و شما باید گزینه های داده شده را به درستی در آن طبقه بندی کنید. سوال های Table دیگر چندان رایج نیستند و تافل معمولاً علاقه بیشتری به سوال های Summary دارد تا سوال Table که دلیلش هم کاملاً مشخص است، سوال Table بسیار راحت تر از سوال Summary است.